Langkah 11: Memasukan Maklumat Pekerja

Screen ID: REG-N-COY[SP5] - Skrin Pendaftaran Syarikat (Maklumat Pekerja)

Proses seterusnya adalah:

No

Langkah Terperinci

Maklumat Tambahan

1

Di skrin Maklumat Pekerja, pengguna perlulah memasukkan maklumat-maklumat berkaitan dengan kilang yang ingin didaftarkan.

 

        Untuk menambah dan memasukkan maklumat pekerja, pengguna perlu menekan butang Baru. Sistem akan memaparkan skrin di mana pengguna boleh memasukkan maklumat-maklumat Pekerja.

 

        Untuk menghapus data yang telah dimasukkan, pengguna perlu memilih jawatan dan tanda di tempat yang disediakan yang terpapar di senarai dan menekan butang Hapus.

 

2.

Maklumat-maklumat mengenai pekerja yang ingin didaftarkan perlu dimasukkan di skrin Maklumat Kilang.

 

Maklumat-maklumat wajib bagi skrin Maklumat Pekerja

adalah Kategori, Warganegara, Bangsa dan Bilangan.

 

Contoh: